Ruokaa, juomaa ja elämyksiä Kurikasta!

Ratamestari

Rata­mes­ta­ri on ren­to ravin­to­la ja baa­ri Kuri­kan sydä­mes­sä. Tar­joi­lem­me tutuis­ta raa­ka-aineis­ta val­mis­tet­tu­ja her­kul­li­sia à la car­te -annok­sia, mauk­kai­ta cock­tai­le­ja, lois­ta­vaa live­musiik­kia ja aivan uuden­lais­ta ohjel­maa! Meil­le voit poi­ke­ta vaik­ka­pa yksil­le, per­heen kes­ken syö­mään tai viet­tä­mään ilois­ta yöelä­mää hyväs­sä seu­ras­sa – Ter­ve­tu­loa Ratamestariin!

À la carte

Baari

Tapahtumat