Ratamestarin Baari

Kurik­ka­lai­nen Rata­mes­ta­ri tar­jo­aa laa­du­kas­ta ruo­kaa sekä juo­maa kai­kil­le näl­käi­sil­le ja janoi­sil­le kes­ki­vii­kos­ta sun­nun­tai­hin. Yön pimei­nä tun­tei­na Rata­mes­ta­ri näyt­tää vil­leim­män puo­len­sa, kun Kuri­kan pai­kal­li­nen yöelä­mä herää eloon. Rata­mes­ta­rin baa­ris­sa pää­set viet­tä­mään ilois­ta yöelä­mää naut­tien hyväs­tä seu­ras­ta, puheen sori­nas­ta, tans­sis­ta, lau­lus­ta ja tot­ta kai mauk­kais­ta drin­keis­tä! Kuri­kan vilk­kaim­mas­sa baa­ris­sa juh­lit iloi­sen juh­la­väen kans­sa aina aurin­gon nousuun saakka!

Karaokea ja esiintyjiä

Kotoi­sas­ta ja läm­min­hen­ki­ses­tä ravin­to­las­tam­me löy­tyy menoa ja mei­nin­kiä sekä karao­ken että discon mer­keis­sä, hui­kei­ta esiin­ty­jiä ja täy­sin uuden­lais­ta ohjel­maa unoh­ta­mat­ta. Rata­mes­ta­ri tar­jo­aa aina lois­ta­vaa pal­ve­lua, mauk­kai­den juo­mien sekä ruo­kien sii­vit­tä­mä­nä ja pitää huo­len sii­tä, ettei kenen­kään meno suis­tu raiteiltaan!

Varaa VIP-pöytä

Rata­mes­ta­ris­ta voit vara­ta VIP-pöy­tiä myös isom­mil­le seu­rueil­le ja var­mis­taa, ettet­te saa­vu ase­mal­le lii­an myö­hään! Ota roh­keas­ti yhteyt­tä ja kysy lisää VIP-eduistamme!